ห้ามเกิน 120 กฎความเร็วใหม่ ที่คนมีรถจะบอกไม่รู้ไม่ได้

ซื้อ ประกัน รถ

อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นกันอยู่โดยแทบจะตลอดเวลาในบ้านเรานั้น สาเหตุใหญ่ ๆ ก็มาจากการขับรถเร็วด้วยความประมาท แม้จะมีสาเหตุอื่นร่วมด้วยก็ตาม แต่การขับรถเร็วก็ยังสาเหตุแรก ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แม้ว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะมีการซื้อประกันรถไว้เพื่อชดเชยค่าเสียหายก็ตาม แต่ความสูญเสียบางครั้งก็ใหญ่เกินกว่าจะชดเชยได้ด้วยเงิน

อย่างไรก็ตามการซื้อ ประกันรถแม้ไม่ได้ช่วยลดการสูญเสีย แต่มีไว้เพื่อดูแลชดเชยค่าเสียหายผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ซึ่งทางภาครัฐของไทยเราก็พยายามจะหาวิธีลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมาโดยตลอด เมื่อปลายปี 2020 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีของไทยเราจึงได้มีมติในการปรับกฎความเร็วในการขับขี่ใหม่ ซึ่งนับจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนก็ต้องปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้ตรงตามกฎใหม่นี้กันด้วย

ความเร็วรถต้องไม่เกิน 120 กม./ชม. และวิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

มติครม.มีการเห็นชอบเรื่องของการปรับกฎความเร็วในการขับรถใหม่ โดยกำหนดให้รถยนต์ทุกประเภทที่วิ่งบนถนนที่มีช่องจราจร ตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. จากเดิมกำหนดอยู่ที่อัตราไม่เกิน 90 กม./ชม. ซึ่งการประกาศกฎจราจรใหม่นี้ อาจทำให้ผู้ขับขี่หลายคนรู้สึกแปลกใจ ถ้าต้องการให้ปลอดภัยขึ้น ก็ควรจะลดความเร็วไม่ใช่หรือ ทำไมถึงขยายอัตราความเร็วเพิ่มขึ้น

เรื่องนี้นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ว่าเป็นมติที่ดูย้อนแย้งขัดกับหลักความเป็นจริง และการประกาศกฎออกมาเช่นนี้ ทำให้ผู้ขับขี่จำเป็นจะต้องซื้อประกันรถไว้เผื่อกรณีไม่คาดคิดมากขึ้น และอาจทำให้มีคนบาดเจ็บและตายมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

ในขณะที่ความเห็นอีกด้านหนึ่งจากภาครัฐ ได้ชี้แจ้งว่า กฎใหม่ที่เรื่องความเร็วที่ออกมานี้ได้มีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงได้มีการบัญญัติออกมาภายใต้ข้อเท็จจริงที่ปรากฎอยู่ในพฤติกรรมการขับขี่ของคนในวันนี้อย่างตรงไปตรงมา ด้วยเพราะมองว่ากฎความเร็วเดิมนั้นเป็นกฎหมายเก่า ไม่มีความทันสมัย และคนไทยจริง ๆ แล้วก็มักจะขับเกิน 90 กม./ชม.กันบ่อย ๆ

นั่นหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในความเป็นจริงกับกฎหมายไม่สอดคล้องกัน การปรับกฎใหม่ตรงนี้จึงน่าจะสอดรับกับพฤติกรรมการขับขี่ของผู้คนในวันนี้มากกว่านั่นเอง

ความเร็วของรถแต่ละประเภทในกฎจราจรใหม่

  • รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ขับได้เร็วสุดไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถมอเตอร์ไซค์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ขับได้เร็วสุดไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม และรถบรรทุกคนมีผู้โดยสารเกิน 15 คน ขับได้เร็วสุดไม่เกิน 90 กม./ชม.
  • รถมอเตอร์ไซค์บ้าน รถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน ขับได้เร็วสุดไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถสามล้อ รถลากจูง รถยนต์ 4 ล้อขนาดเล็ก ขับได้เร็วสุดไม่เกิน 65 กม./ชม.
  • รถแบบอื่น ๆ ขับได้เร็วสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.

ทุกท่านคงได้ทราบกฎจราจรใหม่กันแล้ว ก็หวังว่าทุกท่านจะปฏิบัติตามกฎใหม่ที่ออกมานี้อย่างเคร่งครัด และควรจะศึกษารายละเอียดให้ดี ซึ่งหากท่านทำผิดกฎจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบกฎใหม่นี้ไม่ได้ เพราะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อกฎใหม่ปรับเพิ่มอัตราความเร็วขึ้น หลายคนอาจหวั่นใจเรื่องคนจะขับรถเร็วขึ้น ดังนั้น เตรียมพร้อมไว้ด้วยกันซื้อประกันรถไว้ดูแลชดเชยค่าเสียหายก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่ เป็นการเตรียมตัวไว้รับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด เรื่องนี้เตรียมพร้อมไว้ย่อมทำให้อุ่นใจกว่าเสมอ