Day: January 2, 2021

ห้ามเกิน 120 กฎความเร็วใหม่ ที่คนมีรถจะบอกไม่รู้ไม่ได้ห้ามเกิน 120 กฎความเร็วใหม่ ที่คนมีรถจะบอกไม่รู้ไม่ได้

อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นกันอยู่โดยแทบจะตลอดเวลาในบ้านเรานั้น สาเหตุใหญ่ ๆ ก็มาจากการขับรถเร็วด้วยความประมาท แม้จะมีสาเหตุอื่นร่วมด้วยก็ตาม แต่การขับรถเร็วก็ยังสาเหตุแรก ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แม้ว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะมีการซื้อประกันรถไว้เพื่อชดเชยค่าเสียหายก็ตาม แต่ความสูญเสียบางครั้งก็ใหญ่เกินกว่าจะชดเชยได้ด้วยเงิน อย่างไรก็ตามการซื้อ ประกันรถแม้ไม่ได้ช่วยลดการสูญเสีย แต่มีไว้เพื่อดูแลชดเชยค่าเสียหายผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ซึ่งทางภาครัฐของไทยเราก็พยายามจะหาวิธีลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมาโดยตลอด เมื่อปลายปี 2020 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีของไทยเราจึงได้มีมติในการปรับกฎความเร็วในการขับขี่ใหม่ ซึ่งนับจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนก็ต้องปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้ตรงตามกฎใหม่นี้กันด้วย ความเร็วรถต้องไม่เกิน ...